Отговорност

Като членове на днешното бързо променящо се глобално общество, Ceva Santé Animale, заедно с нашите партньори работим за да отговорим на три от най-важните грижи на нашето време: безопасността на потребителите и консуматорите, защитата на околната...

Като членове на днешното бързо променящо се глобално общество, Ceva Santé Animale, заедно с нашите партньори работим за да отговорим на три от най-важните грижи на нашето време: безопасността на потребителите и консуматорите, защитата на околната среда и здравето и добруването на животните. Във всички страни, където Ceva е активна, ние имаме възможно най-висока грижа и отговорност да разработваме и предлагаме продукти, които са безопасни за потребителите, животните и консуматорите. Ние, също така, прилагаме високи етични стандарти във всички наши операции - от научната и изследователска дейност до продажбите и маркетинга.

Обратно нагоре