Изхранване на света: месо, мляко и яйца за всички

До 2050 г. световната консумация на месо ще се удвои, най-вече на пилешко в развиващите се страни. Днес 1 на всеки 4 пилета бройлери е защитен от новото поколение ваксини на Сева.

Приносът на Сева за изхранването на света надхвърля ролята и на световен лидер при производството на ваксини.

Днес близо един милиард души в развиващите се страни страдат от хронично недохранване, имайки неадекватна диета на основата на нишестето. От своя страна, други два милиарда се хранят разнообразно и обилно, като начело в хранителните им режими са месото, млякото и яйцата.

Освен, че са богат източник на висококачествени протеини, споменатите продукти осигуряват редица основни хранителни микроелементи, много от които са оскъдни или напълно лисват във вегетарианските режими на хранене. Консумирането на необходимите количества от тези храни е важно условие за физическото здраве и нормалното развитие на децата, за да могат те в последствие да реализират своя потенциал на здрави и продуктивни членове на обществото.

Прогнозите са до 2050 година да се удвои глобалната консумация на месо. Това ще е особено осезаемо в развиващите се страни.
В тази връзка, до 2022 година се очаква пилешкото месо да съставлява почти половината от допълнителната консумация. Предотвратяването на заболеваемостта при домашните птици и намаляване нивата на смъртност са важни начини за повишаване на производителността в сектора.

Като успешна практика се налага ваксинация на птиците не във фермата, а още в люпилнята, което позволява по-ефективно използване на възобновяемите ресурси. Поради това и Сева възприема този подход като основен в стратегиите си за развитие.

Днес, около 12 милиарда птици годишно – или един на всеки четири бройлера, произвеждани в света - са защитени от новото поколение ваксини на Сева. Трябва да добавим, че приносът на Сева за изхранването на света надхвърля рамката на просто световен лидер в производството на животински ваксини. Ето няколко примери в тази посока:

Иновативният продукт на Сева за контрол на репродукцията при свинете -  Altresyn® - помага на датските свиневъди (най-добрите в света) да бъдат още по-ефективни.

C.H.I.C.K.– програмата на Сева е в помощ на професионалистите в люпилните във всички етапи на ваксинация.

Придобиването на фабриката за производтсво на оборудване за ваксинация Desvac, както и  стратегическото партньорство с Ecat, фокусирани върху автоматизираната обработка на яйца и пилета в люпилня, позволяват на Сева да предложи на производителите на птици по-широк кръг от услуги във връзка с ваксинирането, както и цялостни програми за птицепроизводството и оборудване на люпилня.

Подкрепата на Ceвa за симпозиума Sympavi в Дакар, Сенегал през 2013 г. спомогна за популяризиране на идеята, че бъдещето на птицевъдството в Африка, ще зависи от ваксинацията още в люпилнята.

Програма на Сева помогна за информирането и в последствие – стартирането на the Perfect Pair („перфектната двойка”) - комбинация от два различни типа ново поколение ваксини, която позволява с едно инжектиране да се направи превенция на три от най-разпространените болести по домашните птици.

Сева подкрепя наградата на Фондацията за национално наследство (Fondation du Patrimoine) – Награда за животинско агробиоразнообразие (‘Prize for Animal Agro-biodiversity’). Тази награда е всепризната от 2012 година и с нея се отличават отделни лица или екипи, предприели успешни действия по опазване на застрашените породи животни чрез ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ на тяхната икономическа и обществена стойност.

Обратно нагоре