Eprecis 2% inj. - еприномектин инжекционен разтвор

Нов противопаразитен продукт за говеда с 0 часа карентен срок за млякото.

Противопаразитен продукт с 0 часа карентен срок за млякото.
Съдържа еприномектин - широкоспектърна молекула с действие върху вътрешни и външни паразити.
Инжективен разтвор за подкожно прилагане в доза 1мл/ 100 кг ж.т.

http://www.ceva.bg/Produkti/Produktova-lista/Eprecis-20-mg-ml

Last update: 19/01/2017

Обратно нагоре