Forceris - нов продукт в гамата за свине

Иновация в профилактиката на кокцидиоза и желязонедоимъчна анемия при новородените прасенца

                       

Екипът на Сева  ви представя FORCERIS™

Иновация  в профилактиката на кокцидиозата  и  желязонедоимъчната  анемия  при  новородените  прасенца!

FORCERIS™ съдържа комбинация от желязо, под формата на високо усвоим глептоферон и толтразурил за инжективно прилагане от първия ден на живота!

FORCERIS™ позволява с една единствена манипулация да се осигурят оптималните нива желязо, необходимо за малките прасенца, както и да се осъществи превенция спрямо един от най-честите и икономически значими причинители на диарии при бозайниците - Cystoisospora  suis.

За първи път се предлага комбинация от високоефективен глептоферон и толтразурил!

За  първи път се предлага толтразурил и то в комбинация с желязo във форма за инжектиране!

Използването на FORCERIS™ осигурява:

  • Значително по-високи серумни нива на желязо, съответно по-качествена профилактика на желязонедоимъчните анемии и по-висок прираст през бозайния период – здрави розови прасета!
  • По-високо ниво на защита срещу Cystoisospora suis! Защото инжективния толтразурил поддържа по-високи нива в тъканите сравнено с перорално приложения. На практика - значително намалява броя на отделените с изпражненията ооцисти, оздравяване на средата, намалява броя заразени прасенца и подобрява производствените резултати.
  • Намаляват разходите на труд, времето и стреса, свързани с манипулациите - инжектиране на желязо и последващо перорално приложение на Толтразурил – вместо две се извършва една манипулация!
  • Инжективното приложение подобрява качеството на извършваната профилактика и намалява риска от изграждане на резистентност поради неточно орално дозиране!
  • FORCERIS™  съдържа  Toltrazuril – 30mg/ ml  и 133,4 mg/ ml Gleptoferron (Iron III) под формата на инжективна суспензия и се прилага във фиксирана доза от 1,5 мл на прасе от първия ден на живота.
  • FORCERIS™ e  във флакон CLAS – удобен, лек и нечуплив!

Можете да разгледате и изтеглите брошурата и листовката на продукта тук:

За повече информация относно FORCERIS™ и гамата на Сева за свине, сме на ваше разположение: cevabulgaria@ceva.com; Телефони на нашите специалисти по свиневъдство: Д-р Славомир Симеонов:0885731612, Д-р Виктор Млечков: 0888257414

Обратно нагоре