Антибиотици

Разработването на антибиотици с най-високо качество е дългогодишна традиция за Сева. Компанията разполага с основните молекули, предлагани сега на световния ветеринарен пазар.

Повечето продукти са налични в инжекционна форма с различни формулации за осигуряване на бързо или депо действие. По-голямата част от тези инжекционни продукти (Marbox®, Florkem®, Vetrimoxin® LA, Tetravet® LA, Spirovet®…) са в иновативни CLAS® (Ceva Layered Anti Shatter) флакони. Тази технология прави възможно бутилирането на антибиотиците в леки, устойчиви на удари, стабилни и лесни за хващане опаковки. 

Основните групи молекули, формулирани и разработени от Ceva са:

Бета-лактамиpenicillin, streptomycin (INTRAMICINE); amoxicillin (VETRIMOXIN® L.A)

Oxytetracycline (TETRAVET L.A.)

Colistin (COLIVET® перорален прах, премикс и разтвор)

Spectinomycin (SPECTAM SH) - специално прадназначен за третиране на бактериални ентерити при агнетата.  

Обратно нагоре