Продуктова листа

98 продукти намерен

Tetravet LA

Състав: Oxytetracycline 200 000 UI/ml. Терапевтични показания: Говеда, овце, с...

Tiaclor premix

Състав: Tiamulin (hydrogen fumarate) 5%; Chlortetracycline hydrochloride 20%....

Tiamvet solution

Състав: Tiamulin hydrogen fumarate 125 mg (от които Tiamulin 101.2 mg)/ml. Тер...

Tulaven

Състав: 1 ml съдържа Tulathromycin 25 mg или 100 mg. Показания: Лечение и метафи...

Vectormune ND

Всяка доза от реконституираната ваксина (0.05 ml за in- ovo или 0.2 ml за подкож...

Vectra 3D

Състав: всеки мл съдържа 54 mg dinotefuran, 4.84 mg pyriproxyfen и 397 mg permet...

Vectra Felis

Състав: Dinotefuran 423 mg; Pyriproxyfen 42.3 mg/1 апликатор 0.9 ml. Терапевтичн...

Vermitan 10% suspension

Състав: Albendazole 10%. Терапевтични показания: Лечение и контрол на нематодн...

Vermitan 600 mg bollus

Състав в 1 болус: Аlbendazole 600 mg. Показания: лечение и контрол на нематодн...

Vetrimoxin 50

Състав: Amoxicillin 50%. Терапевтични показания: За лечение на инфекции, причи...

Vetrimoxin LA

Състав: amoxicillin 150 mg/ml. Терапевтични показания: Говеда, овце, свине:инф...

Vigosine

ВИГОЗИН съдържа комбинация от карнитин и натурални растителни екстракти, която п...

Tetravet LA

Състав: Oxytetracycline 200 000 UI/ml. Терапевтични показания: Говеда, овце, с...

Tiaclor premix

Състав: Tiamulin (hydrogen fumarate) 5%; Chlortetracycline hydrochloride 20%....

Tiamvet solution

Състав: Tiamulin hydrogen fumarate 125 mg (от които Tiamulin 101.2 mg)/ml. Тер...

Tulaven

Състав: 1 ml съдържа Tulathromycin 25 mg или 100 mg. Показания: Лечение и метафи...

Vectormune ND

Всяка доза от реконституираната ваксина (0.05 ml за in- ovo или 0.2 ml за подкож...

Vectra 3D

Състав: всеки мл съдържа 54 mg dinotefuran, 4.84 mg pyriproxyfen и 397 mg permet...

Vectra Felis

Състав: Dinotefuran 423 mg; Pyriproxyfen 42.3 mg/1 апликатор 0.9 ml. Терапевтичн...

Vermitan 10% suspension

Състав: Albendazole 10%. Терапевтични показания: Лечение и контрол на нематодн...

Vermitan 600 mg bollus

Състав в 1 болус: Аlbendazole 600 mg. Показания: лечение и контрол на нематодн...

Vetrimoxin 50

Състав: Amoxicillin 50%. Терапевтични показания: За лечение на инфекции, причи...

Vetrimoxin LA

Състав: amoxicillin 150 mg/ml. Терапевтични показания: Говеда, овце, свине:инф...

Vigosine

ВИГОЗИН съдържа комбинация от карнитин и натурални растителни екстракти, която п...

Обратно нагоре