Фармакобдителност

Сева Санте Анимал е посветeна на своите клиенти и доброто на техните животни. Затова в Сева Санте Анимал има екип по фармакобдителност, който открива, проучва, разбира и предотвратява възможните странични реакции от употребата на нашите продукти. Ние...

Сева Санте Анимал е посветeна на своите клиенти и доброто на техните животни. Затова в Сева Санте Анимал има екип по фармакобдителност, който открива, проучва, разбира и предотвратява възможните странични реакции от употребата на нашите продукти.

Ние препоръчваме винаги да четете листовката преди употребата на който и да е продукт.

Ако подозирате, че има странични ефекти след употребата на някой от нашите продукти:

  1. Консултирайте се с Вашия ветеринарен лекар
  2. Свържете се с екипа на Сева по фармакобдителност, като използвате формата по-долу: 

Събраната лична информация е предназначена за Ceva и компании от групата Ceva, за да управляваме заявката Ви. Тази информация може да бъде предадена на доставчиците, за да организират управлението им.В съответствие с Регламента за личните данни имате право на достъп, поправяне, искане за ограничаване на обработката на личните Ви данни.В някои ограничени случаи можете също да се противопоставите на обработката, да оттеглите вашето съгласие, да поискате изтриването и да поискате преносимост на вашите данни.За всяко искане относно Вашите лични данни, моля, посетете тази страница.