Овце и кози

Офертата на Сева за продукти, предназначени за овце и кози е изчерпателна и е разработена в различни експертни области

 • Репродукция:  MELOVINE® (melatonin); SYNCRO-PART® тампони и SYNCRO-PART® 6000 IU инжекционен разтвор, както и Syncrostim 500 IU
 • Ваксини:  COGLAVAX®  (клостридийни заболявания); COXEVAC® (Ку треска); 
 • Антибиотици:  всички продукти на пазара от Сева листата: 

  Бета-лактами: penicillin +streptomycin (INTRAMICINE); amoxicillin (VETRIMOXIN® L.A)

  Oxytetracycline (TETRAVET L.A.)

  Colistin (COLIVET® перорален прах, премикс и разтвор)

  Spectinomycin (SPECTAM SH) - специално прадназначен за третиране на бактериални ентерити при агнетата.

 • Противопаразитни:  VERMITAN® (albendazole като болуси и перорална суспензия), DOUVISTOME® (oxyclozanide) 

За пълен списък на продуктите и тяхното описание вижте секцията "Продуктова листа": https://www.ceva.bg/Produkti/Produktova-lista?filter%5Battr_species_category_s%5D=attr_species_category_s%3ASheep+and+goat

Обратно нагоре