Овце и кози

Офертата на Сева за продукти, предназначени за овце и кози е изчерпателна и е разработена в различни експертни области

  • Репродуктивен мениджмънт:  MELOVINE® (melatonin); SYNCRO-PART® тампони и SYNCRO-PART® PMSG
  • Ваксини:  COGLAVAX®  (clostridiosis); COXEVAC®  (Q треска); CEVAC CHLAMYDOPHILA® (хламидиоза); COGLAREV®  (бруцелоза – REV 1 ваксина)
  • Антибиотици:  всички продукти на пазара от Сева листата 
  • Противопаразитни:  VERMITAN® (albendazole като болуси, гранули и перорална суспензия), DOUVISTOME® (oxyclozanide) 

За пълен списък на продуктите и тяхното описание вижте секцията "Продуктова листа" по-горе.

Обратно нагоре