Продуктова листа

78 продукти намерен

Alfabedyl

Състав: Alfaprostol 2 mg/ml. Терапевтични показания: 1) Контролиран разплод:Инд...

Altresyn

Състав: Altrenogest 4mg/ml.  Терапевтични показания: За синхронизация на еструс...

Auphyl Plus

Състав в 1 доза: Атенуиран жив вирус на болестта на Ауески, gE negative, щам MN...

Cardalis

Състав в 1 таблетка: Benazepril hydrochloride 5 mg, spironolactone 40 mg. Терап...

Carprodyl F

Състав: една таблетка съдържа 20 mg, 50 mg или 100 mg Cartprofen. Терапевтични...

Cestal Cat

Състав в 1 таблетка: Praziquantel 20 mg, Pyrantel embonate 230 mg. Терапевтични...

Cestal Plus

Състав в 1 таблетка: Praziquantel 50 mg; Pyrantel embonate 144 mg; Fenbendazole...

Cevac BI L

Състав в 1 доза: Вирус на Инфекциозния бронхит по птиците щам  Massachusetts ty...

Cevac Broiler ND K

Състав в 1 доза: Инактивиран вирус на болестта Нюкасъл по птиците щам  NDV-SZ L...

Cevac Bron 120 L

Състав в 1 доза: Вирус на Инфекциозния бронхит по птиците щам  Massachusetts ty...

Cevac FP L

Състав в 1 доза: Вирус на шарката по птиците (Fowl-pox virus) щам Cutter мин. 1...

Cevac Gumbo L

Състав в 1 доза: Вирус на Инфекциозния бурзит по птиците щам LIBDV мин. 103.0 Т...

Alfabedyl

Състав: Alfaprostol 2 mg/ml. Терапевтични показания: 1) Контролиран разплод:Инд...

Altresyn

Състав: Altrenogest 4mg/ml.  Терапевтични показания: За синхронизация на еструс...

Auphyl Plus

Състав в 1 доза: Атенуиран жив вирус на болестта на Ауески, gE negative, щам MN...

Cardalis

Състав в 1 таблетка: Benazepril hydrochloride 5 mg, spironolactone 40 mg. Терап...

Carprodyl F

Състав: една таблетка съдържа 20 mg, 50 mg или 100 mg Cartprofen. Терапевтични...

Cestal Cat

Състав в 1 таблетка: Praziquantel 20 mg, Pyrantel embonate 230 mg. Терапевтични...

Cestal Plus

Състав в 1 таблетка: Praziquantel 50 mg; Pyrantel embonate 144 mg; Fenbendazole...

Cevac BI L

Състав в 1 доза: Вирус на Инфекциозния бронхит по птиците щам  Massachusetts ty...

Cevac Broiler ND K

Състав в 1 доза: Инактивиран вирус на болестта Нюкасъл по птиците щам  NDV-SZ L...

Cevac Bron 120 L

Състав в 1 доза: Вирус на Инфекциозния бронхит по птиците щам  Massachusetts ty...

Cevac FP L

Състав в 1 доза: Вирус на шарката по птиците (Fowl-pox virus) щам Cutter мин. 1...

Cevac Gumbo L

Състав в 1 доза: Вирус на Инфекциозния бурзит по птиците щам LIBDV мин. 103.0 Т...

Обратно нагоре