Книги Сева

Представяме Ви няколко изключително качествени и полезни издания на проф. Иван Динев

Представяме Ви няколко изключително качествени и полезни издания на проф. Иван Динев (Ветеринарномедицински факултет при Тракийски Университет, Стара Загора), разработени и издадени с помощта на Сева Анимал Хелт:

1. Болести по птиците цветен атлас - първо и второ издание, на български и английски език:

2. Хистопатология и цитология на заболявания при птиците - цветен атлас на английски език:

3. Ръководство по болести при птиците - първа и втора част, на английски език:

4. Гастроинтестинални заболявания при птици - първа и втора част, на английски език:

5. Обща ветеринарна патология - на български език:

6. Ветеринарна патология цветен атлас:

Обратно нагоре