Нашата история

Извървяхме дълъг път за кратко време. През 1999 г., след първата от три последователни финансови операции, основахме Ceva Sante Animale. Оттогава имаме двуцифрен и скокообразен растеж.

Ние растем по два начина: чрез развиване на нови продукти и продажби и чрез придобиване на компании. В момента сме един от водещите играчи в областта на здравето на животните. Независима компания, притежавана от собствените си хора - това е нещо отличително в нашата област. 

Нашата ясна, широка визия за компанията обединява всичкият ни бизнес и продукти - работейки така, че всеки един е важен за успеха. И разбира се, сме резултатно ориентирани.

Даваме на хората, които се прсъединяват към нас свободата да работят по техния начин за постигане на нашите общи цели. 

Обратно нагоре