Говеда

Офертата на Сева за продукти, предназначени за едър рогат добитък е изчерпателна и е разработена в различни експертни области

  • Репродуктивен мениджмънт: PRID® Delta (прогестероново интравагинално устройство), OVARELIN® (gonadorelin), ENZAPROST® (dinoprost), ALFABEDYL® (alfaprostol), SYNCRO PART® 6000 IU  (equine chorionic gonadotropin); SYNCROSTIM 500 IU® (equine serum gonadotropin)
  • Ваксини: COGLAVAX®  (клостридийни заболявания), COXEVAC® (Q треска), MUCOSIFFA (вирусна диария)
  • Антибиотици: MARBOX® (marbofloxacine), FLORKEM®   (florfenicol), CEVAXEL® RTU (ceftiofur), VETRIMOXIN® L.A.  (amoxicillin), TETRAVET® L.A . (oxytetracycline), INTRAMICINE® (penicillin / DHS), SPIROVET® (spiramycine), TULAVEN (tulatromycine), ZELERIS (Florfenicol + Meloxicam)
  • Противовъзпалителни: MELOXIDYL® (meloxicam)
  • Противопаразитни: DOUVISTOME® (oxyclozanide), VERMITAN® (albendazole), EPRECIS (eprinomectin)
  • Exflow перорален прах (bromhexine) - муколитик

За пълен списък на продуктите и тяхното описание вижте секцията "Продуктова листа": https://www.ceva.bg/Produkti/Produktova-lista?filter%5Battr_species_lk%5D=attr_species_lk%3A%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B0&page=1

В продължение на много години Ceva Santé Animale е активна в търсенето на терепевтични решения, особено на антипаразитни средства за развиващите се страни (Африка, Азия, Латинска Америка). Като пример, Сева се присъедини в публично-частното партньорство на университетите в Единбург и Кампала за провеждането на експеримент, наречен "S.O.S" - "Stamp Out Sleeping sickness"), целта на който е защита на говедата от мухите цеце и изкореняване на сънната болест.

Обратно нагоре