Говеда [Article]

Last modified: 16/06/2015 3:53 pm, Ani Ignatova (Node ID: 24103, Object ID: 26336)

Attributes

Говеда
Офертата на Сева за продукти, предназначени за едър рогат добитък е изчерпателна и е разработена в различни експертни области

Офертата на Сева за продукти, предназначени за едър рогат добитък е изчерпателна и е разработена в различни експертни области:

  • Репродуктивен мениджмънт:PRID® Delta (прогестероново интравагинално устройство), OVARELIN® (gonadorelin), ENZAPROST® (dinoprost), ALFABEDYL® (alfaprostol), SYNCRO PART® PMSG  (equine chorionic gonadotropin); SYNCROSTIM 500 IU® (equine serum gonadotropin)
  • Ваксини:COGLAVAX®  (clostridiosis), COXEVAC® (Q треска)
  • Антибиотици:MARBOX® (marbofloxacine), FLORKEM®   (florfenicol), CEVAXEL®  (ceftiofur), VETRIMOXIN® L.A.  (amoxicillin), TETRAVET® L.A . (oxytetracycline), INTRAMICINE®  (penicillin / DHS), SPIROVET® (spiramycine)
  • Противовъзпалителни:MELOXIDYL®  (meloxicam)
  • Противопаразитни:DOUVISTOME® (oxyclozanide), VERMITAN® (albendazole)

За пълен списък на продуктите и тяхното описание вижте секцията "Продуктова листа" по-горе.

В продължение на много години Ceva Santé Animale е активна в търсенето на терепевтични решения, особено на антипаразитни средства за развиващите се страни (Африка, Азия, Латинска Америка). Като пример, Ceva се присъедини в публично-частното партньорство на университетите в Единбург и Кампала за провеждането на експеримент, наречен "S.O.S" - "Stamp Out Sleeping sickness"), целта на който е защита на говедата от мухите цеце и изкореняване на сънната болест.

Yes
No
No
31/12/1969
No
No

Related object

Related objects (0)
The item being viewed does not make use of any other objects.

Reverse Related objects

Reverse related objects (0)
The item being viewed is not used by any other objects.

Обратно нагоре