Работа в Сева България

Интересувате се от вълнуваща кариера в Сева? Ние сме иновативна компания с добро поле за изява и растеж. Търсим независими личности със състезетелен и предприемачески дух в областта на развойната и търговска дейност, мениджмънта и администрацията.

СЕВА АНИМАЛ ХЕЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД търси Териториален мениджър – сегмент Свине за територията на България.

Описание на позицията:

В рамките на определената географска територия генерира продажби от съществуващи клиенти, приобщава и развива нови клиенти чрез продажба на ветеринарни фармацевтични или биологични продукти.

Конкретните задължания на работата са свързани главно с популяризиране и продажба на продуктите на Сева сред клиентите, поддържане на добри взаимоотношения и осигуряване на лидерството на продуктите чрез специализирана ветеринарна консултация. За повече информация вижте прикачения файл:

Обратно нагоре