Нашите ценности

От деня на създаването си до днес ние сме водени от нашите ценности. Страна по страна, предприятие по предприятие, те са нещото, което ни обединява, защото искаме да постигнем върхови нива чрез иновации.

Посветени сме на клиентите - адаптираме всяко решение и начина, по който работим спрямо специфичните нужди, изисквания и предизвикателства на нашите клиенти. Изграждаме здрави и дълготрайни връзки и работим като партньори, така намираме нови решения зеадно.

Предприемачески дух
Служителите на Сева, учените и мрежата от партньори на компанията са насърчавани да създават решения и подобряват познанията за здравето на животните – вярваме, че всички те олицетворяват предприемаческия дух.

Солидарност
В Сева солидарността описва общата цел за борба с големите предизвикателства пред здравето на животните по целия свят - фокусът е върху работата в екип.

Нововъведения
Концепцията на иновациите отразява желанието ни да се мисли и действа извън традиционния подход и да се разчупят границите на идеите.

Обратно нагоре