Eprecis –инжективен продукт с нула часа

Сева България ,добави към противопаразитната си гама за овце, кози и говеда -Eprecis –инжективен продукт с нула часа

ОПИСАНИЕ НА EPRECIS:

Активната съставка на продукта е Eprenomectin високоефективен паразитицид от групата на т.нар. противопаразитни антибиотици./макроциклични лактони/ Действието му е ендектоцидно т.е. едновременно срещу външни и вътрешни паразити.

Eprinomectin е полусинтетична молекула селектирана след изследването на няколко стототин подобни съединения. Той притежава широкоспектърно и изключително мощно действие срещу гастроинтестинални и белодробни нематоди и ектопаразити . Затова се използва ефективно в стратигическите програми за контрол на тези паразитози. Тъй , като не се отделя в млякото /оставайки в плазмата и оттам дифундира в тъканите /той е единствения инжективен ендектоцид в България под формата на Eprecis , регистриран за използване при лактиращи животни,овце , кози и крави.

За разлика от обикновенните айвермектини Eprinomectin е много добре разтворим в тъканните течности , бързо се всмуква от мястото на инжектирането си насищайки плазмата с високи концентраций ,което предопределя мощния му противопаразитен ефект , три пъти по силен от Айвермектина/Shoop et al. 1996/Поради описаните характеристики веднъж приложен, бързо достига кръвообръщението и се разпределя в тъканните на цялото тяло във високи концентраций с, което се обяснява изключителната му ефективност.

Основната  част се екскретира чрез фецеса , а много малка част с урината . Минимална част от него на практика се метаболизира ,а основната се отделя неизменен по описания път.

Eprinomectin е изключително безопасен за използване при млечни и месодайни говеда,овце и кози.

КАК ДЕЙСТВА Eprecis ?

На биохимично ниво той предизвиква парализа на нервно- мускулната система на паразитите.Това води до изпадане на паразита от тялото на  гостоприемника , а също така те умират от глад вследствие увредената им способност за прием на храна и нейното придвижване в чревния им тракт. Eprinomectin  уврежда репродуктивната способност на някои паразити, чрез намаляване продукцията на яйца или увреждане на самата яйцеклетка.Това е важна предпоставка за намаляване процента на обсеменяване на пасищата с паразитни яйца , и отслабва паразитния натиск на околната среда върху популацията от възприемчиви животни.

СРЕЩУ , КОИ ПАРАЗИТНИ ВИДОВЕ СЕ ПРИЛАГА EPRECIS ?

  1. Гастроинтестинални нематоди с важно икономическо значение за преживните животни.

-       Паразитиращи в сирищника силно патогенни нематоди:

Ostertagia Ostertagi-т.нар.кафяв стомашен червей-хематофаг, паразитиращ в жлезните клетки на абомазуса и предизвикващ тежък паразитерен гастрит .Изключително актуален и нанасящ тежки загуби на преживното животновъдство паразит.

-        Trichostrongilus axei –освен в сирищника паразитира и в тънките черва.

-        Hemonchus placei-силно патогенен хематофаг. Женските на външен вид наподобяват мартеница , като по този начин се разпознават макроскопски при оглед.

  1. Паразитиращи в тънките черва нематоди:

-Cooperia oncophora/малки червеникави червеи/ –т.нар. предизвикващ „банкрут” паразит. Поради тежките икономически загуби , които нанася на опаразитените животни.

Nematodirus helvetianus-т.нар. тънкошиен червей .

Trichostropngylus colubriformis.

Bunostomum phlebotomum – силно патогенен хематофаг , чиято устна капсула е съставена от множество хитинови зъбчета.Силно уврежда чревната лигавица на мястото , където се захваща.

- Toxocara vitulorum – актуален за телетата паразит . Опаразитяването става интраутеринно и след раждане с млякото в първите дни.

      3.  Паразитиращи в дебелите  черва нематоди:

           -  Oesophagustomum dentatum- възелкообразуващ червей, предизвикващ тежко увреждане на  стената на дебелите черва поради образуване на възелчета в тях от ларвния стадий на паразита.

           -     Trichuris spp. – камшикоподобни нематоди, хематофаги и  хистофаги, които са силно патогенни и паразитират в слепите и дебелите черва на преживните животни.Предната им по тънка част се забива в мукозата на червото , а задната по дебела се намира на повърхността и в чревния лумен.

   4. Белодробни паразити при преживните животни –Dictyocaulus viviparus.

   5. Очни паразити-Thelazia rhodesi –предизвикващи телазиозен кератоконюктивит през летния сезон.

   6.Ектопаразити:

     - Крастни кърлежи :

              Sarcoptes scabei – причининява силно контагиозната Саркоптоза засягаща областта на главата и долната част на шията.

             Psoroptes bovis-засягащ горната част на трупа – шия, гръден кош и крупа.

             Chorioptes – причинител на „опашната краста „ която се характеризира образуване на масивни крусти в областта на опашната ямка при ГВ. Понастоящем много разпространен  вид краста.

При третиране на крастните опаразитявания при животните са необходими две приложения на Eprecis през 7 дни едно от друго.

-        Въшки-хапещи и смучещи видове

-        Хиподермни ларви.

Забележителен е ефекта на инжективния Eprinomectin върху т.нар. инхибирани /хипобиозни/ ларви на гастроинтестиналните нематоди.

 Паразитни ларви , които спират растежа и развитието си до определен стадий в организма на гостоприемника, поради неблагоприятни условия. Това са внезапно застудяване през есента , засушаване или когато има изграден възрастов или придобит имунитет на гостоприемника.

В определен момент , тези ларви продължават развитието и съзряването си превръщайки се във възрастни паразити. Това явление има огромно епедимиологично значение , защото осигурява оцеляване на паразити в неблагоприятен момент и последващо едновременно съзряване на всички хипобиотични ларви. Така околната среда се заразява за кратко време с паразитни яйца и се проявяват признаци на паразитно заболяване при носителите на инхибирани ларви гостоприемници.

Момента в , който започва развитието на „инхибираните „ ларви е около раждането и след него поради понижаване на противопаразитния имунитет .

Въздействието на инжективния Eprinomectin e насочено и  към „инхибираните” ларви на двата  паразита с огромно икономическо значение при преживните-Ostertagia Ostertagi и Cooperia spp.

Трябва да се вземе под внимание и факта  че,  инжективния Eprinomectin защитава третираните животни срещу повторно опаразитяване с гастроинтестинални нематоди до 14 дни след аплицирането му.

ДОЗА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА EPRECIS?

Продукта се прилага субкутанно , като дозировката е 1мл. на 100 кг. живо тегло.Поради изключителната течливост и нисък вискозитет , аплицирането  става бързо и лесно , което улеснява прилагането му при масови стадни дехелментизаций  с автоматични инжектиращи устройства.

Eprecis -е безопасен за бременни животни, а се прилага и при лактиращи поради нулевия карентен срок за мляко.

Печелившето производство на животинска продукция зависи от следните три важни фактора при отглеждането и бизнеса с продуктивни животни.

-             Управлението на репродукцията в стадото-навременно заплождане.

-            Ефективно управление  здравето на цялото стадо/благополучни стада/.

-            Ефективно превръщане на храната в продукция-месо, мляко,навременно.

ПАРАЗИТИТЕ ПОВЛИЯВАТ ОТРИЦАТЕЛНО ВСИЧКИ ТЕЗИ ТРИ ВАЖНИ ЗВЕНА , ОТТУК И ТЯХНОТО ОГРОМНО ЗНАЧЕНИЕ , КОГАТО ГИ НЯМА ЗА УСПЕШНИЯ БИЗНЕС ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО  НА МЕСО И МЛЯКО .Нещо повече опаразитените животни освен , че дават по малко продукция,  млякото и месото произведени от тях са с по ниско качество.

 Навлизането на  стратегичски продукти ,като Eprecis на Българския пазар създава възможност при навременното им прилагане да повишим ефективността на животновъдството чрез  елемениране на богатата и комбинирана паразитофауна при преживните у нас.

 

Д-р Красимир Колев                             Технически експерт -Сева България.

Обратно нагоре