Недостатъчност на жълтото тяло при крави

Какво да правим , ако Кравата няма в момента на изследване Жълто тяло? Как да влияем/управляваме/половия цикъл при кравата. Как да използваме ефективни схеми с прогестерон за заплождане на кравите. Как жълтото тяло влияе върху бременноста на кравата?

Знаете ли, че кравата може да страда от недостатъчност на жълтото тяло?

Паула е истински суперкрава – рядко боледува, гените и са невероятни, не можем да се оплачем от млечната й продуктивност. Но фермерът Димитър има голям проблем. Паула не може да се заплоди. Разбира се, естралните признаци при осеменяване не винаги са идеални, но това се случва често и при други крави.

Ветеринарният лекар вече е изключил като възможна причина за безплодие Ку-треската, която често води до репродуктивни проблеми в стадата. Така че трябва да мислим за репродуктивния проблем на Паула!

Много фермери имат същия проблем като Димитър; те пробват всичко, но някои крави просто не искат да забременеят и следователно ние трябва да  кажем довиждане на тези животни по-рано.

Всички ние знаем за жълтото тяло на кравата. То се намира в яйчника и е  свързано с поддържането на бременността.

Тази статия ще разкаже за него, функцията и ролята му при заплождането на животните.

  • Какво да правим , ако Кравата няма жълто тяло в момента на изследване?
  • Как да влияем /управляваме/ половия цикъл при кравата?
  • Как да използваме ефективни схеми с прогестерон за заплождане на кравите?
  • Как жълтото тяло влияе върху бременноста на кравата?

Днешните крави често имат много висока млечност, което  е за сметка на техния хормонален баланс. Това се проявява външно чрез по-слаби или неясни признаци на разгоненост и нисък процент на осеменяване на тези крави поради трудното им забелязване в еструс, а оттук и по бавното им заплождане.

Високата млечност води до много висок кръвоток и обмяна в черния дроб и следователно голям процент от хормоните се разграждат (повече от колкото трябва).Така че организма остава с ниски нива на полови хормони.

Продукцията на прогестерон е пряко свързана с размера на жълтото тяло, защото прогестерона се образува в него. Жълтото тяло се образува от фоликула в яйчника след неговата овулация и ако осеменяването е успешно то поддържа бременността.

Ако жълтото тяло е с по малък размер, то съответно се образува и по-малко прогестерон. Въпреки че има и по-малки жълти тела, които образуват достатъчно прогестерон.

НЕДОСТИГА НА ПРОГЕСТЕРОН ПРЕДИ ИЗКУСТВЕНОТО ОСЕМЕНЯВАНЕ ВОДИ ДО ЛОШО КАЧЕСТВО НА ЯЙЦЕКЛЕТКАТА И НИСКА ЗАПЛОДЯЕМОСТ. От това следва , че високомлечните крави са перманентно в това състояние.

Какво да правя в случай че кравата няма жълто тяло при преглед?

Това е често срещано при неуспешно забременели крави: при прегледа за бременност до 30% от небременните крави нямат жълто тяло на 32-ия ден след осеменяването. Ветеринарният лекар при прегледа за бременност установява липсата на жълто тяло – най-точно и бързо диагнозата се поставя след ултразвуково изследване с ехограф.

Ако жълтото тяло е по-малко от 10 mm, то тогава става въпрос за регресирало жълто тяло в момента на изследването или за жълто тяло, необразуващо достатъчно прогестерон. Както виждаме прогестерона и жълтото тяло са взаимозависими.

Недостигът на прогестерон преди изкуствено осеменяване може лесно да се заобиколи чрез добавяне на Прогестерон по изкуствен начин с PRID-Делта /вагинални спирали/, които съдържат прогестерон. Затова се наричат и още Прогестерон Освобождаващи  Интравагинални Устройства (Progesterone Releasing Intravaginal Device - PRID).

Така крави без жълто тяло /или с жълто тяло с намалена функция/с помоща на PRID могат да забременеят при изпълнение на специална схема с PRID-Delta или т.нар.вагинална спирала.

ПО КАКЪВ НАЧИН МОЖЕМ ДА УПРАВЛЯВАМЕ ПОЛОВИЯ ЦИКЪЛ НА КРАВАТА?

Всеки един  фермер решава сам според личните си виждания, размера на фермата и съветите на консултиращия го ветеринарен лекар,  дали, колко и как да използва хормони в стадото си.

Хормони винаги са се използвали за подобряване на  заплодяемоста в много стада дори, когато не се знаеше много за недостатъчността на жълтото тяло.

- Простагландини/Ензапрост/ често се използват за разтваряне /лизиране/ на наличното жълто тяло,  така че кравите и юниците идват в еструс 2 до 7 дни след приложенито на инжекцията.

- Gn-RH /Оварелин/ Гонадотропин освобождаващ хормон може да се използва, когато няма или има малки фоликули. В такива случаи кравите могат да дойдат в еструс не по-късно от 14 дни от приложението.

Прогестеронът /ПРИД-Делта/ се използва все по широко като част от схемите за ефективно заплождане, при които кравите се осеменяват на 10-ия ден от започването на схемата.

След изследване на половата система и функция от ветеринарният лекар, той ще реши кои хормони са подходящи за приложение при конкретното животно.

Как да използваме схемата с прогестерон /ПРИД-Делта/при проблеми със заплождането

Използвайки схема с прогестерон /ПРИД-Делта/ теренните опити показват 46 % заплодяемост при неуспешно забременелите крави след осеменяване и без жълто тяло.

Схемата е следната:

Ден 0 -Оварелин/Gn-RH/: сутрин между 8 и 9 часа. 2 мл интрамускулно и поставяне във влагалището на ПРИД-Делта за 7 дни.

Ден 7: Изваждане на ПРИД /сутрин между 8 и 9 часа/ плюс инжекция с простагландин /ЕНЗАПРОСТ/ 5 мл интрамускулно.

Ден 8: Повторно приложение на простагландин /Ензапрост/ между 8 и 9 часа сутрин.

Ден 9: следобед между 16 и 17 часа се прилага отново Оварелин/Gn-RH/ 2мл интрамускулно.

Ден 10: сутрин между 8 и 9 часа се извършва изкуствено осеменяване.

Жълто тяло на яйчника-добре развито.   

Яйчници без жълти тела:

 Резултатът говори сам по себи си, в сравнение с нормалния Овсинх, когато е започнат без жълто тяло в яйчника. При схемата с PRID, също стартирана без жълто тяло заплодяемоста е по- висока с 22% в сравнение с Овсинх. Или заплодяемост при ОВСИНХ, стартиран без жълто тяло -24% , а при PRID, стартиран също без жълто тяло е 46%.

Така че има възможност да дадем втори шанс на кравата да забременее с PRID схемата. Сева -България препоръчва стриктно изпълнение на схемата по дни и часове за да се получат максимално добри резултати като заплодяемост.

Добрата заплодяемост е ключова за всяка ферма.Репродукцията при кравите е комплексно явление и има много фактори, които влияят върху заплодяемоста. Добрата и навременна диагностика и комплексния мениджмънт са много важни за репродукцията в една ферма. Независимо дали използвате много или малко хормони във фермата си, сега виждаме, че терапевтичното приложение на хормони може да подобри заплодяемоста при отделната крава. Хормонът прогестерон е важна част от комплексния репродуктивен процес. При лечението на проблемните крави и заплождането им ние удължаваме продуктивния им живот и повишаваме печалбата на фермата!

ИЗВОДИ:

  • При крави с липса на жълто тяло в яйчника при преглед, единственият ефективен начин за заплождане е приложението на PRID-прогестероново устройство.
  • При високомлечните крави, при които прогестеронът винаги не достига PRID схемата е най ефективният и бърз метод за да повишим заплодяемостта и да ги заплодим по-рано.

Д-р Красимир Колев, Сева Анимал Хелт България

Обратно нагоре