Семинар на Сева за ключов партньор

Представяне на новата ваксина Cevac IBird и възможности за ваксинация в люпилнята

На 16 април екипът специалисти по птиците на Ceвa България проведе семинар за запознаване със Cevac IBird и ваксинацията в люпилнята за свой ключов партньор.

На събитието присъстваха целият ветеринарен екип заедно с мениджърите (родителски стада и люпилня) - общо 22-ма ветеринарни и други специалисти.

Д-р Любомир Маламов, маркетинг мениджър в Ceвa България, заедно с Д-р Георги Василев и Д-р Емил Гълабов – специалисти по птиците представиха концепцията на Сева за контрол на Инфекциозния бронхит, започващ от люпилнята и продуктът Cevac IBird - най-новата IB ваксина на пазара. Друга актуална тема на семинара  беше и нова информация за Cevac Transmune.

Д-р Боян Губерков запозна гостите в дейтали с различни бизнес предложения на Сева за осигуряване и сервиз на ин-ово оборудване за своите най-важни клиенти. По време на и след събитието имаше ползотворни дискусии по поднесената информация.

Участниците изразиха задоволството си от организирания семинар по тези важни практически теми.

Обратно нагоре