Zeleris - нов продукт за преживни в гамата ни от инжективни антибиотици

КОМБИНАЦИЯ ОТ ФЛОРФЕНИКОЛ И МЕЛОКСИКАМ ЗА МАКСИМАЛНО ЕФЕКТИВНА БОРБА С РЕСПИРАТОРНИЯ СИНДРОМ ПРИ ЕДРИТЕ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ

ZELERIS®- иновативна комбинация от флорфеникол и мелоксикам , предназначена за бързо и ефективно лекуване на говеждия респираторен синдром.

Флорфениколът е молекула първи избор за лекуване на респираторните заболявания, към която нивото на резистентност у целевите бактерии е минимално.

Мелоксикам е ефективно и безопасно противовъзпалително средство със селективен ефект върху COX2 с подчертан продължителен ефект.

В ZELERIS®двете активни съставки са комбинирани оптимално и действат върху инфекциозния и върху възпалителния процес , така че еднократно инжектиране  е достатъчно за пълно излекуване.

Говеждия Респираторен Синдром (познат като Bovine Respiratory Disease или BRD) е основната причина за смъртност при телетата до 6 месечна възраст. След него се нареждат причини като диария, омфалити, артрити и т.н. Освен това Респираторния синдром води до косвени загуби от намален прираст, нарушена заплодяемост и намален млекодобив.

Ключът за най-добър ефект от лекуването е ранното откриване на заболяването и прилагане на ZELERIS®в острата фаза на инфекцията!

Така приложен ZELERIS®няма конкуренция като ефективност!

Основните предимства на продукта са:

- Високоефективна комбинация - флорфеникол и мелоксикам

- Еднократно подкожно инжектиране - без допълнителни манипулации

- Нисък вискозитет - лесно и бързо инжектиране

- Лесно дозиране - 1мл на 10 кг живо тегло

CLAS флакон от Сева – здрав, удобен, лек, запазва качествата на медикамента

Обратно нагоре