Как да се борим с паразитите при говедата?

Животните с паразити са болни, нископродуктивни, с лошо качество на продукцията, не се разгонват и не се заплождат навреме. Опаразитените крави абортират или раждат нежизненоспособни приплоди (телета), а много от тях умират, предупредиха фермерите...

Животните с паразити са болни, нископродуктивни, с лошо качество на продукцията, не се разгонват и не се заплождат навреме. Опаразитените крави абортират или раждат нежизненоспособни приплоди (телета), а много от тях умират, предупредиха фермерите ветеринарните лекари д-р Трайко Алчев и д-р Пламен Конов по време на тридневното изложение за месодайно говедовъдство СТЕКСПО 2016 край Ямбол.

Паразитите влияят и върху добива на мляко – той намалява, а млякото е с понижена масленост и протеини, това води до по-ниска изкупна цена. Паразитите водят и до намален прираст – животните наддават малко или слабеят, допълни д-р Красимир Колев от “СЕВА Анимъл Хелт”. Пред фермерите специалистът изброи най-често срещаните паразити при животните и препоръча с какви лекарства да се борят с тях.

За паразити като едър метил (фасциола), червен червей, чревни тении и за елиминиране сегментите на плоските паразити подходящ препарат е “Довистом” (“Douvistome”): https://www.ceva.bg/Produkti/Produktova-lista/Douvistome  Прилага се през устата и не се спазва диета преди и след лечението. Препоръчва се следната схема на приложение: 45 мл/100 кг живо тегло еднократно или 30 мл/100 кг живо тегло двукратно през един ден при силно опаразитяване, 30 мл/100 кг живо тегло двукратно през 8-10 седмици, обясни д-р Колев. Той препоръча теглото на животните да се определя най-точно преди изчисляването на дозата, тъй като предозирането води до липса на апетит, диария и загуба на тегло.

За борба с белодробни паразити, носни изтечения, кашлица, кръвосмучещи червеи, възелкоподобен червей, хаберция – кръвосмучещ кафяв стомашен червей, гастритни паразитни полипи, саркоптоза, опашна краста, телешки глист, мартеницоподобен кръвосмучещ червей, кафяв стомашен червей, очен паразит, телазия и въгарци се препоръчва инжекционният разтвор “Епрецис” (“Eprecis”): https://www.ceva.bg/Produkti/Produktova-lista/Eprecis. Той е подходящ за борба и със смучещи въшки, хапещи мухи, оводи (паразитни стадии), крастни кърлежи. Дозата е 1 мл от разтвора на 100 кг телесна маса, като продуктът може да се прилага самостоятелно или в комбинация с “Довистом”. Използва се в лечебна или профилактична схема по преценка на ветеринарния лекар. Възможно е след третиране да се появи умерен до силен оток на мястото на инжектирането, който се разнася за седмица. Карентният срок за млякото е нула часа, а за месото и вътрешните органи – 63 дни.

Д-р Красимир Колев препоръча на животновъдите задължително обезпаразитяване на телетата на 30-ия ден и на третия месец с “Вермитан” (“Vermitan”): https://www.ceva.bg/Produkti/Produktova-lista/Vermitan-600-mg-bollus и “Епрецис”, стадно обезпаразитяване след предварително изследване на изпражненията, както и контролно изследване на изпражненията след първоначалното обезпаразитяване.

Източник: https://agronovinite.com/kak-da-se-borim-s-parazitite-po-govedata/

Обратно нагоре