Антибиотици

Разработването на антибиотици с най-високо качество е дългогодишна традиция за Сева. Компанията разполага с основните молекули, предлагани сега на световния ветеринарен пазар.

Повечето продукти са налични в инжекционна форма с различни формули за осигуряване на бързо или депо действие. По-голямата част от тези инжекционни продукти (Marbox®, Florkem®, Vetrimoxin® LA, Tetravet® LA, Spirovet®…) са в иновативни CLAS® (Ceva Layered Anti Shatter) флакони. Тази технология прави възможно бутилирането на антибиотиците в леки, устойчиви на удари, стабилни и лесни за хващане опаковки. 

Основните групи молекули, формулирани и разработени от Ceva са:

  • Marbofloxacine: MARBOX®. Marbox® прави възможно с един продукт и едно прилагане - третиране на респиратирни заболявания и E. coli мастити при говедата.
  • Florfenicol: FLORKEM®: ефикасността на флуорфеникола срещу респираторни заболявания във фармацевтична форма, улесняваща прилагането му. Намаляване на обема на дозата и подобряване на инжектабилността.
  • Лиофилизиран ceftiofur: CEVAXEL® инжекционен разтвор срещу респираторни заболявания при говедата.
  • Готов за употреба ceftiofur: CEVAXELRTU® инжекционна суспензия
  • Бета-лактами (penicillin, amoxicillin): VETRIMOXIN® LA, INTRAMICINE® …)
  • Oxytetracycline: TETRAVET® L.A.
  • Spiramycine: SPIROVET®: за лечение на респираторни заболявания и мастити.

Обратно нагоре