Назад към списъка с продукти

Клостридийна ваксина за говеда, овце и кози

Coglavax.pdf

Състав: токсоиди на Cl. perfringens типове A, С, D; Токсоид на Cl. novyi тип B /Cl. oedematiens/; Токсоид на Cl. septicum; Токсоид на Cl. tetani; Анакултура на Cl. chauvoei;  Аджувант: Алуминиев хидроксид.

Терапевтични показания: Профилактика (чрез активна имунизация) на следните заболявания при говеда, овце и кози, причинени от клостридии: Cl.perfringens тип А, В, С и D,  Cl.novyi(oedematiens), Cl.septicum, Cl.tetani, Cl.chauvoei:

  - Ентеротоксемия (Внезапна смърт) при възрастни овце

  - Анаеробна дизентерия при агнета и телета

  - Болест на размекнатите бъбреци (Pulpy kidney disease)

  - Хеморагичен ентерит при агнета и козлета

  - Некротичен хепатит

  - Брадзот или злокачествен оток на предстомашието

  - Некротичен миозит (Устрел)

  - Газова гангрена

  - Тетанус

Обратно нагоре