Назад към списъка с продукти

инжекционен разтвор за говеда и свине

Marbox.pdf

Marbox_obsht katalog.pdf

Състав: Marbofloxacin 100 mg/ml.

Терапевтични показания: Говеда: За лечение на респираторни инфекции, причинени от чувствителни щамове на Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica и Histophilus somni.

Лечение на остър мастит през лактационния период, причинен от щамове E. coli чувствителни към марбофлоксацин.

Свине:Лечение на Метрит-Мастит-Агалаксия синдром (ММА синдром), причинен от бактериални щамове, чувствителни към марбофлоксацин.

Доза: Говеда: Интрамускулно инжектиране:

- Респираторни инфекции:

Препоръчаната доза е 8 мг/кг ж.т. или 2 мл/25 кг ж.т. като единична инжекция.

Ако обемът, който трябва да бъде приложен е по-голям от 20 мл той трябва да бъде разделен на две или повече места на инжектиране.

Подкожно инжектиране:

- Остър мастит:

Препоръчаната доза е 2 мг/кг ж.т. или 1 мл/50 кг ж.т. като единична дневна инжекция, за 3 дни.

Първата инжекция може да бъде направена и интравенозно.

Свине:

Интрамускулно инжектиране: Препоръчаната доза е 2 мг/кг ж.т. или 1 мл/50 кг ж.т. като единична дневна интрамускулна инжекция, за 3 дни.

Обратно нагоре