Ваксинационно оборудване

Ваксинация в люпилнята С развитието на технологиите, използвани в птицевъдството все повече производители оценяват ползата от концентрирането на ваксинациите в люпилнята. Инжективната ваксинация, представлява стрес за еднодневните пилета, така че...

Ваксинация в люпилнята

С развитието на технологиите, използвани в птицевъдството все повече производители оценяват ползата от концентрирането на ваксинациите в люпилнята.

Инжективната ваксинация, представлява стрес за еднодневните пилета, така че трябва да бъде изпълнена за кратко време с безупречна техника. Поради това CEVA доставя специализирано оборудване предназначено за осъществяване на качествена ваксинация в люпилнята: Desvac DOVAC сингъл или дабъл и ваксинационните роботи Autovac.

C.H.I.C.K. програмата (CEVA Hatchery Injection Control Keys – Контрол на Инжектирането в Люпилнята от Сева)  представлява пълен набор от процедури за контрол в люпилнята. Тя включва оперативни процедури в пет области и цели да подсигури най-правилно ползване на гамата ваксини на Сева за прилагане в люпилнята: Ваксини, Оборудване, Техника на ваксинация, Мониторинг, Експертиза и диагностика, Обучение.

С прилагането на системи за обучение и периодични посещения в люпилнята в комбинация със съответната техническа информация C.H.I.C.K. Програмата беше създадена за да осигури на всички клиенти:

  • Създаване и актуализиране на оперативни процедури които да показват как да се работи с различните видове ваксини за люпилнята, произвеждани от СЕВА.
  • Обучение и контрол на прилагането на правилна техника за ваксинация за всички клиенти на СЕВА.
  • Обучение и  осигуряване на технически материали, свързани с правилната настройка, работа и почистване на всички видове инжектиращо оборудване инсталирано от СЕВА у клиентите й.
  • Периодични визити за обучение, мониторинг и одит, с цел да се осигури високо качество на ваксинацията във всяка люпилня по света която работи със СЕВА.
  • Подготовка на технически документи с актуална информация по отношение на управление на люпилнята, ваксинация, ваксини, болести по птиците и т.н. с цел да информираме клиентите си за новостите в птицевъдството.

Прилагането на всички техники и детайли описани в C.H.I.C.K. програмата е нашия начин да осигурим удовлетвореността на клиентите си по отношение използваната от тях гама ваксини на СЕВА за люпилнята.

Инжективна ваксинация при носачки и родители

Автоматичен интрамускулен инжектор      

Автоматичния интрамускулен инжектор на Десвак е специализирана машина за прецизно инжектиране в областта на гръдната мускулатура на инактивирани ваксини, при носачки и родители (като например: CEVAC ND IB EDS K, CEVAC SET K, CEVAC ® CORYMUNE 4K, CORYMUNE 7K). Машината може да прави едно или две инжектирания, а техниката за активация, състояща се от 3 датчика в отливката за поставяне на птицата, осигурява правилно позициониране и гарантира ваксинация на точното място. Не по-малко важно е, че се минимизира риска от инцидентно инжектиране на ваксинатора, извършващ процедурата.    

Оборудване за спрей ваксинация

Като лидер в областта на живите ваксини за птици, СЕВА осигурява за клиентите си оборудване за спрей ваксинация. Гамата от машини се състои от: оборудван спрей ваксинатор за люпилнята – Desvac spray cabinet, различни по обем варианти на прецизни ръчни спрей ваксинатори за използване в птицевъдните сгради – Desvac kit 1, kit 2, kit 3, както и специализиран спрей ваксинатор за птици отглеждани клетъчно – Desvac cage sprayer. Целта е чрез използване на качествено оборудване да се осигури качествена ваксинация и сигурна защита на ваксинираните птици. За всички видове ваксинационно оборудване СЕВА осигурява необходимите резервни части, както и обучение за правилна подoръжка и експоатация.

Разгледайте повече продукти тук:

http://equipment.ceva.com/Products/Product-List

              

Обратно нагоре