Ваксинационно оборудване

Ваксинация в люпилнята

Ваксинация в люпилнята

С развитието на технологиите, използвани в птицевъдството все повече производители оценяват ползата от концентрирането на ваксинациите в люпилнята.

Инжективната ваксинация представлява стрес за еднодневните пилета, така че трябва да бъде изпълнена за кратко време с безупречна техника. Cева доставя специализирано оборудване предназначено за осъществяване на бърза и качествена ваксинация в люпилнята. 

  1. Desvac in-line Duo: автоматизирано оборудване за ваксинация чрез спрей и/или гел на живи ваксини в люпилнята. Спрейър за монтиране в поточната линия в люпилнята, разполага в зависимост от конфигурацията с възможност да ваксинира със спрей, гел или и двата варианта последователно. Най-доброто оборудване за спрей ваксинация с изключително добро и хомогенно покритие на всички пилета в касетите. Работи със сгъстен въздух.
  2. Desvac Sray cabinet: полуавтоматичен апарат за спрей ваксинация на еднодневни пилета в люпилнята.  Здрав и надежден, лесен за поддръжка, обслужва се от 1 оператор. 
  3. Dovac single/double е автоматичен ваксинатор предназначен за подкожна ваксинация на еднодневни пилета в люпилнята с живи и/или инактивирани ваксини. Здраво и надеждно оборудване което може да се оборудва с различни спринцовки в зависимост от прилаганата в люпилнята ваксина или комбинация от ваксини. Препоръчителна скорост -  до 2500 пилета/ час.
  4. Desvac Imvac: автоматичен ваксинатор за прилагане на инактивирани ваксини на ярки от стоково или бройлерно направление във фермата. Оптимална скорост и високо ниво на безопасност за оператора.
  5. Гама  Desvac kit 1, 2, 3 и Elec kit – гръбни пръскачки за спрей ваксинация във фермата с обем от 5 до 15 л. Desvac kit 1, 2, 3 са ръчни,
    докато Desvac Elec kit е снабдена с батерия и подържа налягането постоянно.
    Направени са от здрав материал и компоненти, разполагат с набор от дюзи който позволява да се подбере точния размер на капката според вида ваксина и това дали е първа или поредна (бустер) ваксинация.
  6. Desvac cage sprayer: машина за спрей ваксинация на птици в клетки до 6 етажа. Дава възможност за качествено, лесно и прецизно ваксиниране на всеки етаж. Машината е снабдена с батерия за абсолютна автономност по време на работа и резервоар за до 120 л ваксинален разтвор. С тези параметри постига ваксинация на до 50 000 птици за час.

За всички видове ваксинационно оборудване Сева осигурява необходимите резервни части, както и обучение за правилна поддръжка и експоатация.

Моля при интерес към оборудването за ваксинация на Сева, не се колебайте да ни потърсите за допълнителна информация или оферта.

Разгледайте повече продукти тук:

http://equipment.ceva.com/Products/Product-List

              

Обратно нагоре