Ваксини

Сева Анимал Хелт България предлага пълна гама ваксини за бройлери, родители и носачки

Cева Анимал Хелт България предлага пълна гама ваксини за бройлери, родители и носачки:

Живи ваксини:

 • Cevac Vitapest L - за активна имунизация на птици срещу болестта Нюкасъл (Псевдочума), щам  PHY.LMV.42 (апатогенен щам)
 • Cevac Vitabron L - за активна имунизация на птици срещу болестта Нюкасъл (Псевдочума) и Инфекциозен бронхит, щам  PHY.LMV.42 (апатогенен щам) и щам  Massachusetts H-120 на инфекциозния бронхит
 • Cevac Transmune - съдържа жив “intermediate plus” вирус на Инфекциозния бурзит по птиците щам Winterfield 2512, свързан със специфични имуноглобулини (двете съставки образуват имунен комплекс) 
 • Cevac Gumbo L - за активна имунизация на птици срещу инфекциозен бурзит (болестта Гумборо), щам LIBDV
 • Cevac IBD L - за активна имунизация на птици срещу инфекциозен бурзит (болестта Гумборо), щам Winterfield 2512
 • Cevac IBird - срещу инфекциозен бронхит, щам 1/96
 • Cevac Mass L - срещу инфекциозен бронхит, щам Massachusetts В-48
 • Cevac Bron 120 L - за активна имунизация на птици срещу инфекциозен бронхит, щам Massachusetts H-120
 • Cevac BI L - за активна имунизация на птици срещу инфекциозен бронхит и болестта Нюкасъл (псевдочума), съдържа щам Massachusetts B-48 на инф. бронхит и щам Hitchner B1 на псевдочумата
 • Novamune - жива имунокомплексна ваксина срещу болестта Гумборо при носачки, за еднократно прилагане в люпилнята
 • Vectrormune ND - жива  ваксина срещу болестта Нюкасъл, лентогенен щам за еднократно прилагане в люпилнята
 • Cevac MD HVT - за активна имунизация на пилета срещу болестта на Марек, щам HVT-126
 • Cevac FP L - за активна имунизация на птици срещу шаркодифтерит, щам Cutter
 • Cevac Uni L - за активна имунизация на птици срещу болестта Нюкасъл (Псевдочума), щам  Hitcher B1
 • Cevac New L - за активна имунизация на птици срещу болестта Нюкасъл (Псевдочума), щам  LaSota

Инактивирани ваксини:

 • Cevac Landavax SC - ваксина срещу пастьорелоза при патици
 • Cevac Broiler ND K - срещу болестта Нюкасъл (Псевдочума), щам NDV-SZ LaSota
 • Cevac New K - инактивирана ваксина за птици срещу болестта Нюкасъл (Псевдочума)
 • Cevac ND IB EDS K - инактивирана ваксина срещу Нюкасълска болест (ND), инфекциозен бронхит (IB) и синдром на спад в яйценосенето (EDS)
 • Salmovac 440 - за активна имунизация срещу Salmonella enteritidis и Salmonella typhimurium при птици

Cevamune - таблетки за дехлориране, регулиране на рН и оцветяване (маркиране) на водата.

Обратно нагоре