Антибиотици

Антибиотици на Сева, предназначени за свине

Отглеждането на свине изисква специфични продукти и Сева посреща тези нужди чрез следните продукти:

VETRIMOXIN® L.A. (amoxicillin) с удължено действие, инжекционна суспензия за третиране на респираторни инфекции при свинете и диарии при новородените прасенца

TIAMVET®: съдържа Tiamulin, призната молекула в свиневъдството за лечение на храносмилателни и респираторни инфекции.

TIAMVET се предлага като перорален разтвор (TIAMVET solution) и премикс (TIACLOR®).

Тиамулинът е антибиотик, който не се използва в хуманната медицина и това е значително предимство, тъй като няма резистентност при хората към тази молекула. Тиамулинът се използва за предотвратяване и контрол на дизентерия при свинете, предизвикана от Brachyspira hyodysenteriae и ензоотична пневмония, предизвикана от Mycoplasma hyopneumoniae.

COLIVET® (colistin). Колистинът е антибиотик, известен с това, че не води до резистентност. Той е първият избор при лечение на храносмилателни разстройства и особено колибацилози при отбиването на прасетата. Предлага се като перорален разтвор, перорален прах и премикс за фуража.

SPECTAM SH® (Spectinomycin)  - специално прадназначен за третиране на бактериални ентерити при прасенца. 

Florkem (Florfenicol 300 mg/ml) инжекционен разтвор за лечение на остро респираторно заболяване, причинено от щамове на Actinobacillus pleuropneumoniae и Pasteurella multocida, чувствителни към флуорфеникол.

MARBOX (Marbofloxacin 100 mg/ml) за лечение на Метрит-Мастит-Агалаксия синдром (ММА синдром)

SPIROVET (Spiramycin 600 000 iu/ml) инжекционен разтвор за лечение на мастити при свине

Cevaxel RTU (ceftiofur)- за лечение на бактериални респираторни заболявания, свързани с Pasteurella  multocida, Actinobacillus pleuropneumoniае и Streptococcus  suis.

Обратно нагоре