Контрол на репродукцията

И в свиневъдството контролът на репродукцията е ключов фактор за успеха

ALTRESYN® (Altrenogest) е прогестаген за контрол на репродукцията при женските свине

FERTIPIG® (серум и хорионгонадотропин) се използва за синхронизиране на еструса и третиране на анеструс 

ЕNZAPROST® T (Dinoprost) e eстествен простагландин, използва се за предизвикване на раждане и намаляване  сервис периода

 ALFABEDYL® (Alfaprostol) е синтетичен простагландин с лутеолитично действие.

Обратно нагоре