Ваксини

Няколко фирми (COGLA, Phylaxia Vet. Bio. Co) - сега част от СЕВА групата и изследователи (А. Ауески, А. Барта) станаха известни, благодарение на работата си, най-вече в областта на имунологията.

  • Класическа чума по свинете: COGLAPEST® е атенуирана жива ваксина с цветен индикатор, позволяващ мониторинг на ефикасността на ваксината.
  • Респираторни заболявания (Actinobacillus pleuropneumoniae): COGLAPIX® Единствената ваксина на базата на бактериални токсоиди, осигуряваща най-добрата защита срещу всички серотипове APP и с минимални пост-ваксинални реакции в същото време.
  • Клостридиози: COGLAMUNE® има най-високите титри на α и ß токсоиди за предотвратяване на диария при новородените прасенца, некротичен ентерит и ентеротоксемия.
  • Болест на Ауески: AUPHYL Plus® (атенуирана жива ваксина) предлага свързан с антителата и клетъчно-медииран имунитет. Негативният щам позволява серологично отдиференциране на ваксинирани и инфектирани животни. 

Обратно нагоре