Ваксини за свине

Сева инвестира значителни ресурси в иновации и производство на ваксинини за свине. Имаме фабрики в няколко страни (Франция, Германия, Унгария) със свои сайтове за изследвания и развитие

Известни учени като Aladar AUJESZKY или Adorjan BARTHA са работили за унгарската фирма Phylaxia Vet Bio Co (днес CEVA PHYLAXIA). Това научно съвършенство винаги е било неразделна част от културата на групата, разработвайки адаптиран отговор към основните инфекциозни заболявания, засягащи отглеждането на свине днес:

  • Респираторни заболявания (Actinobacillus pleuropneumoniae): COGLAPIX® Единствената ваксина на базата на бактериални токсоиди, осигуряваща най-добрата защита срещу всички серотипове APP и в същото време с минимални пост-ваксинални реакции .
  • Клостридиози: COGLAMUNE® има най-високите титри на α и ß токсоиди за предотвратяване на диария при новородените прасенца, некротичен ентерит и ентеротоксемия.
  • Болест на Ауески: AUPHYL Plus® (атенуирана жива ваксина) предлага свързан с антителата и клетъчно-медииран имунитет. Негативният щам позволява серологично отдиференциране на ваксинирани и инфектирани животни. 
  • Ензоотична пневмония, причинена от Mycoplasma hyopneumoniae: HYOGEN® е уникалната инактивирана ваксина, която предлага силна, бърза и дълготрайна защита, като използва само ЕДНА доза (2 ml) през живота на прасетата. Това се дължи на основните му компоненти: антигенът произхожда от Ceva M. hyo щама BA 2940-99 заедно с адювант, ImuvantTM. ImuvantTM е уникален адювант на Ceva, съставен от нетоксичен липополизахарид (LPS) от J5 E. coli, заедно с минерално масло във водна емулсия, който образува сложен и високоефективен имуностимулант. Тези компоненти и формулировка ще позволят и подходящ вроден, хуморален и клетъчно медииран имунен отговор от гостоприемника.
  • Circovac® е инактивирана ваксина срещу свински цирковирус, формулирана на базата на целия PCV2 вирус и мощен адювант, предизвикващ силен хуморален и клетъчен имунен отговор. Показан е за прасенца, млади женски и възрастни свине, Circovac® осигурява защитата на прасетата през целия живот. Ефикасността е доказана срещу всички съответни PCV2 генотипове. Активната имунизация позволява намаляване на фекалната и носната екскреция на PCV2 и натоварването с вируси в кръвта и е помощно средство за намаляване на свързаните с PCV2 клинични признаци.

Обратно нагоре